Whk schade in 2020: Wat kunt u verwachten?

Whk schade in 2020: Wat kunt u verwachten?

In 2020 wordt voor de gedifferentieerde premie Whk het rekenpercentage vervangen door het gemiddelde percentage. De vraag is wat het effect hiervan is voor de beschikking van 2020 oftewel: gaan we in 2020 meer of minder Whk premie afdragen? Dit hebben we berekend en de uitkomst is gunstig voor 2020 voor grote werkgevers met veel toegerekende uitkeringen.

Met onderstaande voorbeeldberekening wordt in zo duidelijk mogelijke stappen uitleg gegeven over het verschil tussen 2019 en 2020. Dit is minder ingewikkeld dan u denkt en geeft u een goed inzicht in de berekeningsmethodiek van de Beschikkingen Whk.

De berekeningsmethodiek voor 2019 en 2020: 

WGA% 2019 = Rekenpercentage + Correctiefactor WG risico x (Individueel WG risico%  -/- gem. WG risico%)

WGA% 2020 = Gemiddelde percentage + Correctiefactor WG risico x (Individueel WG risico%  -/- gem. WG risico%)

Zoals u ziet verschilt alleen het eerste element van de formule. 

De formule bestaat uit drie vaste parameters en één individuele parameter.

De vaste parameters zijn:

WGA    

2019

2020

Gemiddelde percentage

0,75%

0,76%

Rekenpercentage

0,77%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,42 1,18
Gemiddelde werkgeversrisico

0,41%

0,48%

Het individueel WG risicopercentage is de enige factor die per werkgever verschilt. Dit is de toerekening (WGA uitkeringslasten) gedeeld door de gemiddelde loonsom van vijf voorgaande jaren. Voorbeeld: Toerekening = € 40.000 en de loonsom over 5 voorgaande jaren = € 10.000.000 gemiddeld. Het individueel WG risicopercentage is dan € 40.000 / € 10.000.000 = 0,004 oftewel 0,40%.

We gaan nu de vaste parameters en de individuele factor loslaten op de formule voor 2019 en 2020:

WGA% 2019 = 0,77% + 1,42*(0,40% -/- 0,41%) = 0,75%

WGA% 2020 = 0,76% + 1,18*(0,40% -/- 0,48%) = 0,66%

Het WGA% in 2020 is 0,09% minder. Bij een (geschatte) loonsom in 2020 van eveneens € 10.000.000 wordt er € 9.000,- minder WGA premie afgedragen.

Bij een toerekening van € 100.000 aan WGA-uitkeringen is het individueel WG risicopercentage 1,00%. Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt dan 0,23%! Grote werkgevers met veel toegerekende uitkeringslasten zullen in 2020 dus naar verhouding minder WGA premie afdragen dan in 2019.

Voor de ZW geldt in grote lijnen hetzelfde effect, behalve als de toegerekende ZW-uitkeringen leiden tot het maximum percentage dat toegerekend mag worden. In dat geval is het premiepercentage ZW 0,36% hoger dan in 2019.

Met dit Excel Berekening verschil WGA 2019-2020 kunt u de loonsom en toerekening invullen die van toepassing zijn op uw eigen bedrijf en daarmee het effect voor uw bedrijf narekenen. Let wel: dit hulpmiddel is enkel bedoeld voor grote werkgevers (jaarloonsom boven de € 3.370.000,-).

Wilt u meer weten, een berekening ontvangen over uw Whk schade uit het verleden en een prognose voor de toekomst of een gratis check of uw Whk schade verminderd kan worden? Neem dan contact met ons op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.