Bereken de WGA schade

Voorbeeld : Om de WGA afdracht van 2021 te berekenen vul je de loonsom van 2019 in, een prognose van 2021 en het WGA percentage van 2021.
De loonsom 2019 en het WGA percentage 2021 vindt u op de beschikking Whk 2021.

Sectorcode
Sector*
Jaar Loonsommen WGA%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste uitkomsten van de betreffende berekeningen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Schade WGA per jaar

Sector risicogroep
Jaar Loonsom WGA% WGA premie WGA% min WGA premie min WGA% verschil WGA premie schade
2012 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2013 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2014 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2015 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2016 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2017 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2018 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2019 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2020 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2021 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
Totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00
Jaar Wegingsfactor Sector%
2012 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing in 2012. 0,13%
2013 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing in 2013. 0,13%
2014 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2015 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2016 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2017 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2018 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2019 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2020 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2021 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%