Bereken de WGA schade

Voorbeeld : Om de WGA afdracht van 2023 te berekenen vul je de loonsom van 2021 in, een prognose van 2023 en het WGA percentage van 2023.
De loonsom 2021 en het WGA percentage 2023 vindt u op de beschikking Whk 2023.

Sectorcode
Sector*
Jaar Loonsommen WGA%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste uitkomsten van de betreffende berekeningen is uitdrukkelijk uitgesloten.

WGA schade per jaar

Sector risicogroep
Jaar Loonsom WGA% WGA premie WGA% min WGA premie min WGA% verschil WGA premie schade
2013 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2014 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2015 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2016 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2017 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2018 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2019 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2020 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2021 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2022 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
2023 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
Totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00
Jaar Wegingsfactor Sector%
2013 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing in 2013. 0,13%
2014 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing in 2014. 0,13%
2015 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2016 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2017 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2018 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2019 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2020 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2021 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2022 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%
2023 n.v.t.De wegingsfactor is niet van toepassing op kleine en grote werkgevers. 0,00%