Controleer de Beschikking Whk 2019

Vul onderstaande velden in

Sectorcode:
Sector

Premieloonsommen:

Jaar Loonsommen
2013*
2014*
2015*
2016*
2017*

Geschatte premieloonsommen:

Jaar Loonsommen
2018
2019*

De voor u betaalde WGA en ZW- uitkeringen in 2017:


Toerekening WGA*
Toerekening ZW*


Wilt u meer informatie over de mogelijke schade (extra afdracht) Whk premie? Vul dan onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bedrijfsnaam
Naam contactpersoon
Functie
E-mail
Telefoonnummer

Uitleg invullen veld

Stap 1: Sectorcode
De sectorcode vindt u op de eerste pagina van de Beschikking Whk

Beschikking Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas
Beschikking Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas

Stap 2: Vul de premieloonsommen in
U vindt deze op de tweede pagina van de Beschikking Whk

Sectorale loonsommen

Loonsommen controleren?
Zoek in uw cummulatieve loonaangiften of journalen over de jaren T-7 t/m T-2 naar de Sectorale loonsom of “Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon sectorfonds”.

Stap 3: Vul een schatting in voor dit jaar
Door een reële schatting op te geven wordt de totale afdracht en de (mogelijke) schade weergegeven.

Stap 4: Vul de toerekeningen in
Dit is het totaal aan uitkeringen welke aan uw bedrijf worden toegerekend.
Deze vindt u op de tweede pagina van de Beschikking Whk:

De toerekening van de betaalde WGA uitkering(en).

U herhaald dit voor de ZW

De toerekening van de in 2017 betaalde ZW uitkering(en).