Beschikking Whk 2020 komt er aan! En nu?

Rond 1 december valt de beschikking gedifferentieerd premiepercentage Whk in de bus. Wat gaat u ermee doen?
U gaat waarschijnlijk de percentages aanleveren/opvoeren voor de salarisverwerking van 2020 en de percentages vergelijken met die van 2019. En misschien gaat u ook de instroomlijst opvragen? Bij deze een tip: Controleer ook eens de loonsommen.

Loonsommen controleren
Op de beschikking van 2020 staan de loonsommen van 2014 t/m 2018. Deze loonsommen kloppen nagenoeg altijd. Toch is het een kleine moeite om ze te controleren. Neem het jaaroverzicht van deze jaren erbij en zoek een regel met een tekst als “Totaal aanwas cumulatieve premieloon sectorfonds”.

Wijkt een loonsom af dan kunt u een bezwaar (tijdig) of een verzoek tot een ambtshalve correctie indienen bij de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld met een tekst als: “Bijgaand treft u de beschikking Whk 2020. Hierop wordt een loonsom vermeldt in het jaar [jaar] van [€ loonsom]. De loonsom over dit jaar is echter [loonsom]. Zie hiervoor het jaaroverzicht van [jaar]. Ik verzoek u de Beschikking Whk te corrigeren”
Let op! Hoe hoger de loonsommen op de beschikking hoe lager de percentages! Vraag dus enkel om een correctie als het jaaroverzicht een hogere loonsom opgeeft dan de beschikking Whk!
Als uw bedrijf gaat fuseren in 2020 met een ander bedrijf dan mag u een correctieverzoek indienen. Dit kan het percentage drastisch verlagen! Ook hier is het opletten!! Controleer eerst op de beschikking van het andere bedrijf of er uitkeringslasten worden toegerekend! Is dit het geval dan is het waarschijnlijk verstandiger om de beschikking zo te laten.
U kunt uiteraard zelf het een en ander uitzoeken door de loonsommen en/of de toerekeningen te wijzigen op de pagina Beschikking Whk 2020.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *